MADRS-S

 1. Home
 2. Knowledge Base
 3. MADRS-S
Skattningsskala
MADRS-S – tolkning för bedömning av depression
Ladda ner/öppna frågeformuläret

 

BAKGRUND

Översikt

MADRS-S är självskattningsversionen av MADRS. Den kan användas för bedömning av depressiva symtom samt för att följa förloppet vid depression. Observera att MADRS-S är bara ett hjälpmedel i bedömningen av depression och dess djup. MADRS-S ska inte användas för att sätta diagnos utan värdering av andra kliniska variabler

 • MADRS-S innehåller 9 frågor
 • Frågorna kan ge mellan 0 och 6 poäng
 • Maxpoängen är således 54 poäng
 • Det är viktigt att titta på vilka frågor som ger höga poäng
 • Speciellt viktig är höga poäng på ”livsleda och självmordstankar”

 

Tolkning av Resultatet

 

 • 0-12 poäng: Ingen eller mycket lätt depression
 • 13-19 poäng: Lätt depression
 • 20-34 poäng: Måttlig depression
 • ≥ 35 poäng: Svår depression

Was this article helpful?