Cystit, Komplicerad Akut

Uppdaterad
2018-07-30
Avsnitt
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska

Beräknad läsningstid: 1 min
Synonymer
Komplicerad nedre urinvägsinfektion (NUVI)
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Infectio tractus urinarii
Engelska
Acute uncomplicated cystitis

BAKGRUND

Definition

Cystiter hos gravida, män, barn och äldre där anatomiska eller andra förhållanden hos patienten kan påverka förloppet. Kan leda till pyelonefrit

Epidemiologi

Utgör 1 % av cystiterna hos icke-gravida kvinnor

Etiologi

E. coli är vanligast. Andra bakterier inkluderar S. saprophyticus, enterokocker, Proteus spp. och Klebsiella

Riskfaktorer

Slemhinneskador (sten, kateter, tumörer o.s.v.), residualurin (neurogena rubbningar, obstruktion, missbildningar, vesikoureteral reflux, blåsdivertiklar, vaginal prolaps), graviditet

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Som okomplicerad UVI men kan ge vagare symtom

Tecken

Oftast inget

UTREDNING OCH DIAGNOS

Vårdnivå

Diagnosen fås med hjälp med av

Prover

Blodprover: Förhöjt CRP kan tyda på pyelonefrit med vaga symtom
Urinprover: Urinsticka + urinodling (resistensbestämning) ± urinmikroskopi

Radiologi

UL-njurar: Vid behandlingssvikt eller vid misstanke om komplicerande förhållanden
Urografi: Konkrement och urepitelförändringar

Andra Undersökningar

Cystoskopi: Vid misstanke om förändringar i blåsslemhinnan

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas av allmänläkare

Behandlingsöversikt

Antibiotika (se nedan) samt behandling av bakomliggande komplicerande faktorer

Behandling av Komplicerad Cystit
 DoseringBehandlingstid (dygn)
Förstahandsalternativ
Pivmecillinam (Selexid, Penomax)400 mg × 23
200 mg × 35
200 mg × 27
Nitrofurantoin (Furadantin)50 mg × 35
Övriga alternativ
Trimetoprim (Trimetoprim, Idotrim)160 mg × 23
 300 mg × 13
Cefadroxil (Cefamox, Cefadroxil)0,5 g × 2 eller 1 g × 1Enligt FASS eller infektoinsläkare
Cefalexin (Keflex)0,5 g × 2Enligt FASS eller infektoinsläkare
Referenser