Gastrit

Uppdaterad
2018-07-30
Avsnitt
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska

Beräknad läsningstid: 1 min
Synonymer
Magsäcksinflammation
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Gastritis  
Engelska
Gastritis  

BAKGRUND

Definition

Gastrit är en histologiskt dokumenterad inflammation i magslemhinnan och inte ett erytem som ses vid endoskopi. Gastrit som diagnos kan inte sättas på patienter med dyspepsi. Gastropati är en bredare term som kännetecknas av lesioner med minimal eller ingen inflammation

Klassificering

Kan delas in i erosiv eller icke-erosiv baserad på graden av mukosal skada; enligt lokalisation (i.e. cardia, corpus, antrum) eller histologiskt som akut eller kronisk baserat på den inflammatoriska celltypen

Sydney-Klassifikation av Gastrit
Typ Etiologi
Akut Gastrit
Hemorragisk/erosiv gastrit      Alkohol *, NSAID (e.g. ASA) *, chock/fysiologisk stress * (ses hos IVA-patienter)
Helicobacter-gastrit Helicobacter pylori*
Kronisk Gastrit
Icke-atrofisk Helicobacter pylori*
Atrofisk Helicobacter pylori*, diet, miljöfaktorer (multi-fokal); autoimmunitet
Kemisk NSAID*, galla
Strålning Strålningsskador
Lymfocytisk Celiaki, droger
Eosinofil Födoämnesallergier
Icke-infektiös granulomatos Mb Crohn, sarkoidos
Andra infektiösa gastritides Bakterier, virus, fungi, parasiter, tuberkulos, syfilis
* vanligaste orsakerna

Akut Gastrit

Etiologi
Hemorragisk/erosiv gastrit: Alkohol, aspirin / NSAID, chock / fysiologisk stress (IVA-patienter)
Andra orsaker: Helicobacter gastrit (H. pylori), cigarettrökning, koffein; extrem fysiologisk stress (t.ex. chock, sepsis, brännskador)
Kliniska manifestationer: Kan vara asymtomatisk. Vid symtom noteras epigastralgi som kan förvärras eller lindras med livsmedel
Diagnos: Endoskopi, UL, H. pylori-test
Behandling: Behandla underliggande sjukdomar. PPI kan ges om epigastralgin är låg eller måttlig och inte förknippas med oroande symptom/tecken

Kronisk Gastrit

Etiologi: Se tabell
Kliniska manifestationer: De flesta är asymtomatiska. Epigastralgi som liknar PUS. Andra symtom som illamående/kräkningar och anorexi är sällsynta
Komplikationer: PUS, ventrikelcarcinom och mucosa-associerad lymfvävnadslymfom (MALT)
Diagnos: Övre GI-endoskopi med biopsi. Testa för H. pylori
Behandling: H. pylori-eradikation om patienten är symtomatisk
Referenser