Ockelbosjuka

Uppdaterad
2018-11-17
ICD-10
A92.8 (andra specificerade febersjukdomar orsakade av virus överförda av myggor - Ockelbosjukan)
Synonymer
Bärplockarsjukan, Pogostasjukan
Andra stavningar
Ockelbosjukan
Latin/Grekiska
-
Engelska
Pogosta disease
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Myggöverförd zoonos orsakad av fågelviruset Sindbisvirus

Epidemiologi

Allmänt: Drabbar nästan enbart vuxna, vanligen kvinnor i 45-65 årsåldern
Förekomst: Förekommer i Dalarna-södra Norrland (Gästrikland, Hälsingland) under sensommar till tidig höst (slutet av juli och i augusti)
Överföring: Överförs vanligen via myggbett av Aedes cinereus ”höstens mygga”.
Reservoar: Fåglar, framför allt trastar
Smittsamhet: Smittar inte mellan människor
Inkubationstid: 12-36 timmar

Etiologi

Sindbisvirus, ett alphavirus tillhörande familjen Togaviridae

Differentialdiagnoser

Influensa

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Många fall är subkliniska och symtomen är oftast lindriga. Vid symtom har patienten influensaliknande symtom med icke-kliande utslag, feber,och artralgi i stora leder (framför allt händer och fötter)

Tecken

Feber, ledsmärtor, ospecifika utslag

Komplikationer

Ledsmärtor i flera år (20%)

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen ställs vid påvisning av antikroppar

Blodprover

Serologi: Antiikroppsundersökning vid misstanke om sjukdomen. För säker diagnos krävs serokonversion eller fyrfaldig titerstegring

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Primärvård

Behandlingsöversig

Ingen specifik behandling finns och krävs då tillståndet är självläkande och tillfrisknande sker efter 1-2 veckor

Profylax

Det finns inget vaccin. Skydd mot myggbett (genom heltäckande klädsel eller myggmedel)

Anmälningsplikt

Tillståndet är inte anmälningspliktig
Referenser
1. Sjukdomsinformation om ockelbosjuka — Folkhälsomyndigheten [Internet]. Folkhalsomyndigheten.se. 2018