Paronyki, Akut

Uppdaterad
2018-08-05
ICD-10
L03.0C (paronyki UNS)
Synonymer
Nagelbandsinfektion
Andra stavningar
Paronychi 
Latin/Grekiska
Paronychia acuta
Engelska
Acute paronychia
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Akut infektion i mjukvävnaden runt en finger- eller tånagel

Epidemiologi

Vanligaste handinfektionen (30-35 % av alla handinfektioner). Vanligare hos kvinnor (K:M=3:1). Förekommer i alla åldrar

Etiologi/Patogenes

S. aureus (vanligast), Streptococcus, Pseudomonas, Gram-negativa bakterier, anaeroba bakterier; komplikation till kronisk paronyki
  • Uppstår vid mindre trauma, nagelbitning, fingersugning, efter manikyr och hos patienter med konstgjorda naglar. Minskad fysisk barriär leder till intrång av infektiösa organismer

Differentialdiagnoser

Candidiasis, cellulit, kontaktdermatit, onykomykos, malignt melanom (amelanotiskt melanom), skivepitelcancer (SEC)

KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

Smärta, erytem, ömhet, svullnad i eponychium och/eller ena (± båda [sällsynt]) paronychium (vallum laterale). Oftast är endast en nagel involverad. Subungual abscess med smärtor och inflammation under nageln (matrix unguis) uppstår vid obehandlad infektion och kan leda till temporär eller permanent dystrofi av lamina unguis. Vid uttalade fall uppkommer varansamling under huden i vallum laterale, i.e. abscessbildning vid nagelkanten. Recidiv kan  leda till kronisk paronyki

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Klinisk diagnos. Andra undersökningar är inte nödvändiga

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas av allmänläkare, akutläkare eller ortoped. Remiss till specialist vid dåligt svar på behandling

Behandlingsöversikt

Lindrig paronyki: Omslag med klorhexin eller alsolsprit. Ett alternativ är att lägga fingret i påse med klorhexidin eller alsolsprit. Grupp I steroid + antibiotika kan också provas
Abscess: Dränera abscessen och ge antibiotika p.o.

Egenbehandling

Fingret tvättas med varmt vatten flera gånger/dag. Alternativ kan fingret tvättas med klorhexidin/alsolsprit och därefter smörjas på med väteperoxidkräm (affekterade delarna)

Farmakologisk Behandling

Grupp I steroid + antibiotika: e.g. öron/ögondroppar så som hydrokortison/oxitetracyklin/polymyxin B (Terracortril) eller flumetason/kliokinol (Locacorten-Vioform)
Peroral antibiotika: Ges vid abscesser eller vid utebliven effekt av tidigare behandling. Antibiotika ges efter resistensbestämning. Exempel inkluderar flukloxacillin (Heracillin, Flukloxacillin), amoxicillin (Amimox), klindamycin (Dalacin),

Kirurgi

Indicerat vid medicinsk behandlingssvikt samt vid abscess. Dränage vid abscesser. Partiell evulsio med fenol eller König-operation kan övervägas vid recidiverande paronykier på stortån. Såret bör odlas. Observera att evulsio hos diabetiker bör undvikas p.g.a. risken för underliggande cirkulationsstörning
Referenser
1. Pettersson, A. m fl, (2013). Paronyki. I: Akut kirurgi. Behandlingsprogram 2013., 2:a uppl. Stockholms läns landsting
2. Rigopoulos D, Larios G, Gregoriou S, Alevizos A. Acute and chronic paronychia. Am Fam Physician 2008; 77: 339-46. PubMed