Pyogent Granulom

Uppdaterad
2018-08-05
ICD-10
L98.0 (pyogent granulom)
Synonymer
Pyogeniskt granulom, svallkött
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Granuloma pyogenicum, granuloma telangiectaticum
Engelska
Pyogenic granuloma, eruptive hemangioma, granulation tissue-type hemangioma, granuloma gravidarum, lobular capillary hemangioma, pregnancy tumor, tumor of pregnancy
Beräknad läsningstid: 2 min

BAKGRUND

Definition

Benign nodulär vaskulär lesion som kan uppstå på hud och mucosa

Epidemiologi

Relativt vanligt tillstånd hos barn och unga vuxna. Mer ovanligt hos barn < 6 månader. Vanligare hos gravida kvinnor. Gingivala lesioner är vanligare under graviditeten. Bortser man från gravida kvinnor är tillståndet lika vanligt hos män och kvinnor (K:M=1:1)

Etiologi

Den exakta etiologin är okänd. Tidigare trodde man att den primära orsaken var att lesionen utvecklades på platsen för tidigare trauma och kirurgi
  • Trauma: Kan utvecklas på platsen efter en mindre skada, såsom ett nålstick
  • Infektion: Staphylococcus aureus är ofta förekommande i lesionen
  • Hormoner: Förekommer i upp till 5% av graviditeterna och är sällan förknippade med p-piller
  • Läkemedelsutlöst: Multipla lesioner kan ibland uppstå hos patienter med systemiska retinoider (acitretin, isotretinoin) eller proteashämmare
  • Annat: Underliggande mikroskopisk arteriovenös missbildning, virus (möjligt), cytogenetiska klonala deletionsabnormaliteter

Patogenes

Trauma leder till fokal kapillärproliferation. Lesionerna är inte infektiösa

Differentialdiagnos

Amelanotiskt melanom (viktigaste differentialdiagnosen), glomustumör, bacillär angiomatos, hemangiom, irriterat nevus, vårta, Kaposi-sarkom

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Börjar som en liten knappnålsstor röd, brunröd eller blå-svart fläck/papel som växer snabbt under en period på några dagar till veckor till någonstans mellan 2 mm och 2 cm i diameter. Lesionen är smärtfri, lättblödande och kan leda till skorpiga sår

Tecken

Allmänt: Extremt sköra och således lättblödande och ibland kraftigt blödande vid mindre trauma. Kan leda till ulcerationer. Under graviditet vanligt med stora tumörbildningar
Utseende: Kupolformade/skaftade lesioner. Ytan har en hallon/smultron-liknande utseende
Lokalisation: Ofta på huvud, ansikte, nacke, övre delen av bålen, händer (speciellt fingrar) och fötter. Ofta på tandköttet under graviditeten (kallas då epulis gravidarum)
Storlek: Små centimeterstora men kan bli upp till 5 cm i diameter
Färg: Rödbruna, gulröda
Antal: Oftast 1 lesion men i ovanliga fall kan multipla lesioner uppstå

Se bildarkiv – dermis.net

UNDERSÖKNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Detta är en klinisk diagnos

Dermatoskopi

Visar rikligt med kärlslyngor av varierande kaliber med ett överliggande tunt epidermis

PAD

PAD visar en lobulär samling av blodkärl inom inflammerad vävnad. Bör tas hos vuxna och kan vara värdefullt även hos barn (p.g.a. oron hos föräldrarna). PAD motiveras också då lesionen har en benägenhet att recidivera

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Vårdcentral eller dermatolog. Remiss till dermatolog vid recidiv eller om flera satellitlesioner uppstår efter borttagning

Behandlingsöversikt

Behandlingen beror på uppkomsten av lesionen

Gravida Kvinnor

Försvinner vanligen spontant efter förlossningen. Således bör man vänta och se

Läkemedelsutlösta Lesioner

Försvinner vanligen efter utsättning av läkemedlet

Övriga Fall

Allmänt: I andra fall, förutom de ovannämnda, så tenderar lesionen att kvarstå och bör behandlas
Curettage och kauterisation (diatermi): Lokalbedöva (om det behövs) med LA (e.g. Carbocain 1 %) och skrapa bort lesionen med en kyrett/curett och artären i botten kauteriseras ordentligt med diatermi för att minska risken för recidiv. Efter borttagningen skickas preparatet till PAD för att utesluta annan patologi, i.e. amelanocytiskt melanom. Istället för diatermi kan man också använda kryoterapi
Laser: Laserkirurgi kan användas för att avlägsna lesionen och bränna basen eller så kan en färgämneslaser användas för att krympa små lesioner
Kryoterapi: Kan vara lämplig för små lesioner
Etsning (lapisering): Kemisk kauterisation med silvernitrat (lapis) kan vara användbart hos barn men på en äldre patient är det nödvändigt att utesluta melanom, varför curettage och PAD är bättre

Imiquimod: Har rapporterats vara effektiva och kan vara särskilt användbart hos barn

PROGNOS OCH FÖRLOPP

Allmänt

Recidiv efter behandling är vanligt eftersom kärlen sträcker djupt in i dermis i ett kon-liknande sätt. Det är därför bättre att behandla lesionerna med curettage och diatermi. Multipla satellitlesioner kan uppstå nära primära lesionen, oftast efter destruktion av lesionen
Referenser
1. Dermnetnz.org. Pyogenic granuloma. DermNet NZ. [Hämtat 20 maj 2016]
2. Patrice SJ, Wiss K, Mulliken JB. Pyogenic granuloma (lobular capillary hemangioma): a clinicopathologic study of 178 cases. Pediatr Dermatol. 1991 Dec. 8(4):267-76
3. Hudguiden.se. Pyogent granulom - Tumöratlas. [Hämtat 20 maj 2016]