Sella Likvor-Syndrom

Uppdaterad
2018-07-30
Avsnitt
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska

Beräknad läsningstid: 1 min
Synonymer
Andra stavningar
Sella liquor-syndrom 
Latin/Grekiska
Syndroma sellae vacuae (SSV)
Engelska
Empty sella syndrome (ESS)

BAKGRUND

Definition

Radiologiskt tillstånd där hypofysen krymper eller blir tillplattad. Kan vara primär (idiopatisk) eller sekundär (huvudtrauma och strålbehandling)

Epidemiologi

Vanligare hos överviktiga (75 %), kvinnor (> 80 %) särskilt multipara med HTN och huvudvärk

Etiologi/Patofysiologi

Primär sella likvor-syndrom: Defekt i diaphragma sellae som gör så att CSV-trycket förstorar sella turcica och orsakar tillplattning av hypofysen. Förknippas vanligtvis inte med hypopituitarism
Sekundär sella likvor-syndrom: Adenom som  förstorar sella turcica. Adenomet avlägsnas senare genom operation eller strålning som sedan lämnar ett CSV-vakuum

KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

Huvudvärk (30%). Hypofyshormondysfunktion är ovanligt. Hypopituitarism kan dock uppstå från masseffekten av adenomet; kirurgi, strålning eller tumörinfarkt

UTREDNING OCH DIAGNOS

Radiologi

DT/MRT: Ingen hypofys synlig. MRT kan visa herniation av diaphragma sellae och förekomst av CSV i sella turcica

HANDLÄGGNING

Allmänt

Ingen behandling är nödvändig
Referenser