MADRS-S


Uppdaterad: 17/09/2016
Specialitet: Verktyg
Skattningsskala
MADRS-S – tolkning för bedömning av depression
Ladda ner/öppna frågeformuläret

BAKGRUND

Översikt

MADRS-S är självskattningsversionen av MADRS. Den kan användas för bedömning av depressiva symtom samt för att följa förloppet vid depression. Observera att MADRS-S är bara ett hjälpmedel i bedömningen av depression och dess djup. MADRS-S ska inte användas för att sätta diagnos utan värdering av andra kliniska variabler
  • MADRS-S innehåller 9 frågor
  • Frågorna kan ge mellan 0 och 6 poäng
  • Maxpoängen är således 54 poäng
  • Det är viktigt att titta på vilka frågor som ger höga poäng
  • Speciellt viktig är höga poäng på ”livsleda och självmordstankar”

Tolkning av Resultatet


  • 0-12 poäng: Ingen eller mycket lätt depression
  • 13-19 poäng: Lätt depression
  • 20-34 poäng: Måttlig depression
  • ≥ 35 poäng: Svår depression

Copyright © medicinbasen.se 2016